ReadyPlanet.com
bulletติดต่อเรา/แผนที่
bulletเว็บบอร์ด weboard
bulletราคาค่าบริการ
dot
Newsletter

dot
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletปฎิทินภาษีอากร
ตรวจสอบบัญชี

เรารับตรวจสอบบัญชีเพื่อรับรองงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยนิติบุคคลที่ทำการตรวจสอบทั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ และนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นๆที่ต้องใหเผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน โดยเราจะปฎิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั้วไป โดยอาจจะไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานของท่าน หรือ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานของเราเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตในการปฏิบัติงานโดยรวม

อย่างไรก็ดี หากเราพบข้อบกพร่องหรือขอเสนอแนะใดๆ อันเป็นประโยชน์ในการบริหารงาน เราจะนำเสนอให้ท่านทราบ